SI

Varčevanje z energijo

M Sora d.d., Gradbeni center, je razstavno mesto revije energetski svetovalec »Varčujem z energijo«.

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - kako prihraniti in kje iskati vzroke prevelike porabe energije v hiši, stanovanju, pisarni.

Posreduje vam uporabne nasvete o ekonomični rabi dobrin kot so toplota, voda, električna energija..., predstavlja vam alternativne oblike rabe energije, načine izkoriščanja energije vode (podtalnice), zraka, zemlje, sonca, lesne biomase, biogoriv...

Pridite po svoj brezplačni izvod na Gradbeni center, Strojarska ulica 10, 4226 Žiri.